Πτυχιακές

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ


Το πρώτο και πολύ σημαντικό βήμα για την συγγραφή μιας πτυχιακής/διπλωματικής είναι η εύρεση του θέματος. Η εύρεση του θέματος είναι πολύ κρίσιμη για την επιτυχία ή αποτυχία της πτυχιακής. Με βάση την προσωπική εμπειρία πολλών ετών πιστεύω πως ένα καλό θέμα που αρέσει στον σπουδαστή είναι προάγγελος μιας επιτυχημένης πτυχιακής. Αντίθετα, ένα αδιάφορο θέμα που επιλέχθηκε βιαστικά αποτελεί συνήθως προάγγελο μιας κακής πτυχιακής. Κατά την άποψή μου, το θέμα της πτυχιακής μπορεί να αναζητηθεί σε συνεργασία μεν με τον επιβλέποντα καθηγητή, θα πρέπει όμως να προκύψει κυρίως ως αποτέλεσμα της αυτενέργειας του ενδιαφερόμενου σπουδαστή. Σε αυτό το πλαίσιο, το παρόν κείμενο μπορεί να βοηθήσει για να βρείτε ένα θέμα,ωστόσο, δεν μπορεί να βρει ένα θέμα για σας. Κάποια από τα θέματα που αναφέρονται στο κείμενο αυτό μπορεί να έχουν ήδη υλοποιηθεί. Ωστόσο, μπορεί να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για κάποιους από εσάς για να βρείτε κάποια παραλλαγή ή ένα θέμα εξολοκλήρου πρωτότυπο. Σε κάθε περίπτωση, οι σπουδαστές δεν θα πρέπει να αναμένουν να τους δοθεί ένα θέμα, αντίθετα θα πρέπει να γνωρίζουν πως όπως όλη η πτυχιακή εργασία, έτσι και το πρώτο βήμα της, δηλαδή η επιτυχημένη εύρεση του θέματος απαιτεί ισχυρή αυτενέργεια. Έτσι, αυτό το κείμενο πρέπει να εκληφθεί μόνον ως σημείο εκκίνησης μιας συζήτησης μεταξύ του γράφοντα και των ενδιαφερόμενων σπουδαστών που έχει ως στόχο την ανάληψη πτυχιακής.

Τα δικά μου ενδιαφέροντα προσανατολίζονται κυρίως σε καινοτόμες, συνήθως διαδικτυακές εφαρμογές. Επίσης, ιδιαίτερη ενδιαφέρον έχω για εφαρμογές σε πλατφόρμες κινητής τηλεφωνίας. Τέλος, ενδιαφέρομαι για την ομαδοποίηση δεδομένων.

Στην συνέχεια παρουσιάζονται κάποιες από τις προσφερόμενες πτυχιακές:


 

1

1.  Πλοήγηση εκτός οδικού δικτύου

ΠεριγραφήΟι κοινοί βοηθοί πλοήγησης (navigators) δίνουν την δυνατότητα πλοήγησης κυρίως σε διαδρομές εντός του οδικού δικτύου. Για τις διαδρομές αυτές πράγματι διατίθενται λεπτομερείς πληροφορίες, π.χ. η κατεύθυνση των μονόδρομων, που διευκολύνουν την ασφαλή πλοήγηση από μια γεωγραφική τοποθεσία σε μια άλλη. Εκτός όμως οδικού δικτύου, οι κοινοί βοηθοί πλοήγησης δεν μπορούν να προσφέρουν ικανοποιητική βοήθεια που σε πολλές περιπτώσεις είναι αναγκαία, π.χ. ορειβατικοί χάρτες…

 

Περισσότερα…

 

 

 


 

3

2. Διαδικτυακή υπηρεσία Ταξί 

 

Περιγραφή: Οι χρήστες του συστήματος είναι 3: Ο SuperUser που διατηρεί την γενική επιστασία του συστήματος, ο πελάτης και ο οδηγός ταξί…

 

 

Περισσότερα…

 

 


33. Υπηρεσία παροχής πληροφοριών δρομολογίων αστικών λεωφορείων 

 

Περιγραφή : Η ανάπτυξη υπηρεσίας επίγνωσης θέσης (location aware service) για την παροχή πληροφοριών δρομολογίων αστικών λεωφορείων σε περιβάλλον smart phones.

 

 

Περισσότερα…

 

 


 

 

44. Εύρεση τοποθεσίας μιας ομάδας χρηστών μέσω GPS κινητού

Περιγραφή : Η πτυχιακή αυτή έχει ως στόχο την δημιουργία λογισμικού που θα βρίσκει την τωρινή τοποθεσία μιας ομάδας χρηστών την οποία θα μοιράζονται μεταξύ τους και θα παρέχει την δυνατότητα μηνυμάτων μέσα στην ομάδα.

 

 

Περισσότερα…

 

 

 


 

 

55. Στατιστικά αερόβιας άσκησης σε σύστημα Android

Περιγραφή : Ο σκοπός αυτής της πτυχιακής είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος παρακολούθησης στατιστικών στοιχείων αερόβιας άσκησης, π.χ.  πεζοπορία, τζόκινγκ, ποδηλασία, κλπ,  σε περιβάλλον Αndroid.

 

 

 

Περισσότερα…

 

 


 

 

 

66. Έξυπνες Ηλεκτρονικές Διαλέξεις

Περιγραφή :Οι Έξυπνες Ηλεκτρονικές Διαλέξεις, στο εξής ΕΗΔ χαρακτηρίζονται από Αποτελεσματικότητα, Πολυγλωσσικότητα και Ευφυΐα.

 

 

 

Περισσότερα…

 

 


 

 

 

77. Εκπαιδευτική εφαρμογή μαθηματικών για παιδιά σε Android

 

 

Περισσότερα…

 

 

 


 

 

 

88. Διαδικτυακή υπηρεσία (παραγωγής και επίλυσης) κρυπτόλεξων

Περιγραφή :Η ανάπτυξη μίας διαδικτυακής υπηρεσίας παραγωγής και επίλυσης εκπαιδευτικών ή και ψυχαγωγικών κρυπτόλεξων.

 

 

Περισσότερα…

 

 

 

 


 

99. Sudoku για κινητά

Περιγραφή :Η ανάπτυξη μιας εφαρμογής η οποία θα δημιουργεί puzzle Sudoku για κινητές συσκευές και θα παρέχει στο χρήστη ανάλογο interface επίλυσής των.

 

 

 

Περισσότερα…

 

 


 

 

1010. Learning colors and shapes by using mobile devices

 

 

Περισσότερα…

 

 


 

 

1111. Ιστοσελίδα εκπαίδευσης-δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με ειδικές ανάγκες

Περιγραφή :Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία ενός ιστότοπου που απευθύνεται σε Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες και έχει ως σκοπό την ευχάριστη αλλά και δημιουργική (με εκπαιδευτικά οφέλη) απασχόληση τους.

 

 

 

Περισσότερα…

 

 


 

1212. Διάταξη Μαθητών

Περιγραφή :Η εφαρμογή θα απεικονίζει αίθουσες διδασκαλίας μαθημάτων και τις θέσεις που καταλαμβάνουν σε αυτές οι μαθητές. Οι μαθητές θα καταχωρούνται στην λίστα μαθητών της εφαρμογής με την φωτογραφία τους και άλλες πληροφορίες. Ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να ορίσει τον διάταξη των θέσεων σε εικονική αίθουσα και να τοποθετεί τους μαθητές.

 

 

 

Περισσότερα…

 

 


1313. Εφαρμογή καταxώρησης βαθμολογιών με φωνητικές εντολές σε περιβάλλον android.

Περιγραφή :Η προτεινόμενη εφαρμογή έχει ως στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας καταχώρησης βαθμολογίας.

 

 

 

Περισσότερα…

 

 

 


 

 

 

1414. Στρατηγική Διαδικτυακού Μάρκετινγκ. Η περίπτωση ενός site …

Περιγραφή :Σκοπός της πτυχιακής είναι η παρουσίαση των διαδικασιών που ακολουθούνται για την ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Διαδικτυακής Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ. Πέραν της θεωρητικής μελέτης του θέματος, οι τεχνικές αυτές θα εφαρμοστούν σε site ώστε να αξιολογηθoύν και στην πράξη.

 

 

 

Περισσότερα…

 

 


 

 

1515. Τρισδιάστατο παιχνίδι δράσης

Περιγραφή :Ο ήρωας είναι ένας ειδικά εκπαιδευμένος στρατιώτης. Το παιχνίδι χωρίζεται σε πράξεις (Acts). Σε κάθε πράξη ο ήρωας θα πρέπει να κάνει κάποιες αποστολές όπως να σκοτώσει όλους τους εχθρούς και να προστατέψει το αντικείμενο της αποστολής, άλλες να φτάσει σε ένα σημείο ελέγχου ( checkpoint ) και κάποιες άλλες να ανατινάξει τις εχθρικές εγκαταστάσεις. Τελικός σκοπός του ήρωα είναι να σταματήσει μια τρομοκρατική οργάνωση.

 

 

 

Περισσότερα…

 

 


 

1616. Παιχνίδι αστυνομικού περιεχομένου

Περιγραφή :Η ανάπτυξη ενός διαδικτυακού (web based) παιχνιδιού με αστυνομικό περιεχόμενο.

 

 

 

Περισσότερα…

 

 

 


 

 

17. Ομαδοποίηση των δεδομένων

Περιγραφή :Η εργασία αυτή έχει σαν στόχο την πειραματική διερεύνηση συγκεκριμένης βελτίωσης στην απόδοση των αλγόριθμων ομαδοποίησης γράφων που βασίζονται σε συνάρτηση κριτηρίου.

 

 

 

Περισσότερα…

 

 

 

 


 

 

1818. Ηλεκτρονικό SuperMarket

Περιγραφή :Αυτό το κείμενο περιγράφει τις βασικές ροές ενός συστήματος διαδικτυακής αποστολής-διαχείρισης παραγγελιών σε SuperMarket, αποκαλούμενο Ηλεκτρονικό SuperMarket ή e-SuperMarket ή eSM για συντομία. Στο eSM μπορούν να εγγραφούν καταναλωτές και SuperMarkets. To eSM δίνει την δυνατότητα στους καταναλωτές να αποστέλλουν παραγγελίες σε SuperMarkets.Οι βασικοί χρήστες του eSM είναι τρεις: Ο καταναλωτής, ο διαχειριστής του συστήματος και το SuperMarket (SM).

 

Περισσότερα…

 

 

 

 


 

 

1919. Πύλη δημοπρασιών για τεχνικές εργασίες

Περιγραφή :Ο σκοπός αυτής της πτυχιακής είναι η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πύλης διαμέσου της οποίας θα δημοπρατούνται τεχνικά έργα. Πιο συγκεκριμένα,  τα δημοπρατούμενα έργα θα αφορούν ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών, π.χ. ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, ελαιοχρωματιστές, κλπ.

 

 

 

Περισσότερα…

 

 


 

 

 

2020. Ξενάγηση Μουσείου

Περιγραφή :Η πτυχιακή αυτή αποσκοπεί στην αξιοποίηση του QR (Quick Responce) code για την παροχή πληροφοριών σχετικά με εκθέματα σε επισκέπτες μουσείων.

 

 

 

 

Περισσότερα…

 


2121. Σταδιακά αντίγραφα ασφαλείας και παρακολούθηση μεταβολών αρχείων

Περιγραφή :Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογής δημιουργίας σταδιακών αντιγράφων ασφαλείας.

 

 

 

 

Περισσότερα…

 


 

 

2222. Διαπλατφορμικό λογισμικό εκμάθησης τυφλού συστήματος πληκτρολόγησης

 

 

 

Περισσότερα…

 

 


2323. Δεύτερη έκδοση της Διαπλατφορμικής εφαρμογής εκμάθησης τυφλού συστήματος πληκτρολόγησης.

Περιγραφή :Η ανάπτυξη φωνητικών οδηγιών και άλλων βελτιώσεων επί της διαπλατφορμικής εφαρμογής εκμάθησης τυφλού συστήματος πληκτρολόγησης.

 

 

 

Περισσότερα…

 

 


 

2424. Ανάπτυξη ιστοσελίδας Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλίππων

Περιγραφή :Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη της ιστοσελίδας του ΚΠΕ Φιλίππων με βάση τις εκπαιδευτικές δραστηριότητές του.

 

 

 

Περισσότερα…